Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” jest organizacją pozarządową powołaną dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, wyposażoną w majątek przeznaczony na realizację tych celów, ustanowioną przez fundatora Dariusza Kloskowskiego.

Tworzymy zgrany, profesjonalny i rozwijający się zespół, działający na rzecz zmian społeczno-gospodarczych. Naszym celem jest wielopłaszczyznowa aktywizacja społeczeństwa ukierunkowana na inicjacji niestandardowych przedsięwzięć.