Services

Gospodarka Morska Inicjowanie i wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem sektora gospodarki morskiej. Kultura fizyczna Inicjowanie i wspieranie działań związanych z kulturą fizyczną, szeroko rozumianą aktywnością fizyczną i prosportową. Przedsiębiorczość Propagowanie w społeczeństwie idei przedsiębiorczości. Aktywizacja społeczna Wspieranie aktywizacji zawodowej osób …