O Fundacji

Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” jest organizacją pozarządową powołaną dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, wyposażoną w majątek przeznaczony na realizację tych celów, ustanowioną przez fundatora Dariusza Kloskowskiego.

Tworzymy zgrany, profesjonalny i rozwijający się zespół, działający na rzecz zmian społeczno-gospodarczych. Naszym celem jest wielopłaszczyznowa aktywizacja społeczeństwa ukierunkowana na inicjacji niestandardowych przedsięwzięć.

Read More

Obszary działania

 • Gospodarka Morska

  Inicjowanie i wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem sektora gospodarki morskiej.

 • Kultura fizyczna

  Inicjowanie i wspieranie działań związanych z kulturą fizyczną, szeroko rozumianą aktywnością fizyczną i prosportową.

 • Przedsiębiorczość

  Propagowanie w społeczeństwie idei przedsiębiorczości.

 • Aktywizacja społeczna

  Wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie.